I. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy possitive.pl, działający pod adresem possitive.pl prowadzony jest przez firmę Possitive sp. j. z siedzibą w Niekłonicach 58, 76-024 Świeszyno, NIP 499 06 50 146   KRS 0000512604
 2. Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (LivCo Corsetti Fashion sp. j.  z siedzibą w Koszalinie, ul. Wenedów 1A, 75-846 Koszalin). W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.
 3. Sklep internetowy possitive.pl, zwany dalej Sklepem prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem internetu. Zamówienia przyjmowane są przez stronę possitive.pl Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma e-mailem prośbę o potwierdzenie zamówienia. Po jego potwierdzeniu zamówienie zostanie przyjęte do realizacji. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu sklepu possitive.pl.
 4. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki. Do zamówienia wystawiana jest faktura VAT detaliczna.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty.

II. Składanie zamówień

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 2. Złożone zamówienie, potwierdzone przez obie strony, stanowi umowę kupna - sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 3. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć dodanie do Koszyka produktów z oferty Sklepu, poprawne wypełnienie formularza "Dane do wysyłki", zgodnie z informacjami podanymi w w/w formularzu oraz potwierdzenie złożenia zamówienia poprzez kliknięcie w ‑ „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”
 4. Do złożenia zamówienia niezbędne jest posiadanie konta poczty elektronicznej, oraz podanie wszystkich danych zawartych w formularzu, o którym mowa w ust 3, w tym numeru PESEL albo NIP kupującego.
 5. W przypadku braku możliwości kontaktu ze względu na nieprawidłowy adres e-mail, podany przez Kupującego przy składaniu zamówienia, zamówienie zostanie anulowane w ciągu 5 dni od daty złożenia zamówienia.
 6. Każde zamówienie przesłane do Sklepu potwierdzone jest za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. Termin realizacji zamówień wynosi 7 dni robocze.
 8. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuję drogą e-mailową prośbę o potwierdzenie zamówienia (zestawienie wybranych produktów, adres dostawy, wartość zamówienia, forma płatności, sposób i koszt wysyłki). Sklep zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Z chwilą potwierdzenia zamówienia przez obie strony, następuje zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy właścicielem Sklepu (Sprzedającym) a Klientem (Kupującym).
 9. Sklep zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwości, co do możliwości realizacji zamówienia przez Sklep. W takiej sytuacji Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany drogę e-mailową albo telefonicznie przez pracownika Sklepu.
 10. Realizacja zamówienia następuje:

  a) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - za pobraniem - natychmiast po potwierdzeniu zamówienia,

  b) w przypadku zamówień płatnych przelewem - po zaksięgowaniu łącznej kwoty za zamówienie na wskazanym rachunku bankowym Sklepu,

  c) w przypadku zamówień płatnych e-przelewem oraz kartą płatniczą (poprzez serwis) - po uzyskaniu informacji o pojawieniu się wpłaty na koncie.

 11. Czas dostawy zamówionego towaru składa się z czasu realizacji zamówienia i z czasu jaki jest potrzebny kurierowi GLS na dostarczenie przesyłki pod wskazany przez Kupującego adres.
 12. W przypadku niedostępności części produktów z zamówienia Sklep poinformuje o tym Kupującego drogę e-mailową albo telefonicznie przez pracownika Sklepu. W tym przypadku Kupujący może podjąć decyzję o dalszym sposobie realizacji zamówienia - częściowa realizacja produktów dostępnych, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie zamówienia. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 7 dni ze strony Kupującego Sklep zastrzega sobie możliwość wysłania dostępnych pozycji w zamówieniu bądź anulowania zamówienia.
 13. W przypadku zamówień wysyłanych za granice Polski akceptowana jest jedynie płatność z góry.
 14. W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia, przy zamówieniach płatnych przelewem albo płatnych e-przelewem oraz kartą płatniczą nie zostanie uregulowana płatność, Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia.

III. Oferta

 1. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe. Objęte są gwarancją producenta oraz rękojmią.
 2. Szczegółowy spis produktów wraz z podaniem cen jednostkowych znajduje się na stronie internetowej Sklepu.
 3. Dowodem zakupu w Sklepie jest faktura VAT detaliczna przesyłana Kupującemu wraz z zakupionym produktem oraz potwierdzenie złożonego zamówienia wysyłane Kupującemu pocztą elektroniczną zgodnie z postanowieniami pkt II.6 Regulaminu.


IV. Dostawa i odbiór towaru

 1. Dostawa odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS.
 2. W dniu nadania paczki Kupujący otrzyma pocztą elektroniczną informacje o zrealizowaniu zamówienia.
 3. Klient jest zobowiązany sprawdzić stan przesyłki podczas odbioru w obecności pracownika firmy kurierskiej, niezwłocznie zgłosić stosowną reklamację do firmy przewozowej oraz poinformować o tym fakcie Sklep. Sklep nie zastrzega godziny doręczenia towaru.
 4. Sklep nie dostarcza towaru w Soboty, Niedziele i Święta.
 5. Jeżeli kurier nie zastanie nikogo pod wskazanym adresem dostawy powinien zostawić awizo.
 6. Firma kurierska będzie ponawiać próbę dostawy przez trzy kolejne dni robocze od daty pozostawienia awizo.
 7. Na liście przewozowym oprócz adresu jest wpisany numer telefonu kontaktowego podany przez Kującego przy składaniu zamówienia, co pozwala Kurierowi na ewentualny kontakt przed próbą doręczenia paczki. Kurier nie ma obowiązku kontaktu telefonicznego przy pierwszej próbie doręczenia przesyłki.


VI. Reklamacje i zwroty towaru

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Kupujący może zrezygnować (w drodze odstąpienia od umowy) z towaru zakupionego w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Kupujący wszedł w posiadanie zakupionego towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie towaru ( dzień odbioru towaru ).
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Kupujący musi poinformować Sklep o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia, np. pismo wysłane pocztą, faksem lub droga elektroniczną. Kupujący może w tym celu skorzystać ze wzoru oświadczenia stanowiącego załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotycząca wykonania przysługującego kupującemu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 
 4. Sklep niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy potwierdza Kupującemu drogą e-mail otrzymanie oświadczenia. 
 5. Kupujący, który odstępuje od umowy, zobowiązany jest do zwrotu towaru, w stanie niezmienionym, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. W terminie do 21 dni roboczych od daty otrzymania przez Sklep zwrotu towaru Sklep przeleje na rachunek bankowy Kupującego z którego dokonana została płatność za towar kwota równa wartości zakupionego towaru + koszty przesyłki do Kupującego, jeśli były doliczone.
 7. Kupujący ponosi koszty zwrotu towaru do Sklepu na skutek złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 8. Zwroty i reklamacje należy kierować na adres  Possitive sp. j., Wenedów 1A;   75-847 Koszaliin


VI. Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie znajdujące się w serwisie znaki towarowe i nazwy firm, zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i są wyłączną własnością tychże firm.
 2. Dane podawane przez Klienta w czasie rejestracji oraz składania zamówienia są poufne i wykorzystywane przez firmę Possitive sp. j., Niekłonice 58;   76-024 Świeszyno wyłącznie do celów związanych z obsługą i realizacją transakcji dokonywanych w Sklepie.
 3. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z przepisami tej ustawy osoby podającej swoje dane w procesie rejestracji mają prawo do wglądu, modyfikacji oraz żądania usunięcia swoich danych.
 4. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Nie dotyczy to złożonych zamówień.

close Koszyk
close Koszyk

Rejestracja nowego konta

Masz już konto?
Zaloguj się lub Reset password